SESLENDİRME KURSU

seslendirme-kursu

SESLENDİRME KURSUNUN AMACI:

- Film, Dizi, Belgesel ve Reklam Alanında Çalışmak Üzere Seslendirme Meslek Becerisinin Kazandırılması.

SESLENDİRME KURSUNUN İÇERİĞİ:

- Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

- Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

- Doğru Sesletimin önemi

- Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı

- Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

- Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar

- Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları

- Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

- Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

- Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

- Hitabet

- Doğaçlama

- Beden Dilinin Etkili Kullanımı

- İyi Bir Seslendirme Sanatçısında Bulunması Gereken Özellikler

- Seslendirme ile İlgili Genel Bilgiler ve Terimler

- Yurt Dışından Gelen Yabancı Film Kaseti ile İlgili Genel Bilgiler

- TRT ve Özel Stüdyolarla İlgili Genel Bilgiler

- TRT ve Özel Stüdyoların Ücret Uygulamaları

- Sektördeki Sanatçı İlişkileri – Seslendirme Sanatçıları Birliği

- Diyalog Metninin Takibi ve İncelenmesi, İşaretlerin Alınması

- Mikrofon ve Kulaklık Kullanımı ile İlgili Genel Bilgiler

- Stüdyoya Kayıt Sırasında Giriş – Çıkış Kuralları

- Stüdyoda Bekleme ve Hareket Kuralları

- Monitörden Filmi Metin ile Takip Kuralları

- Sanatçı Odasında Bekleme ve Reji Kuralları

- Sanatçı İmza ve Cast Formları ile İlgili Genel Bilgiler

- Diyalog Metnini Oyunlaştırma Tekniği

- Yerli Film Seslendirmesi

- Yabancı Film Seslendirmesi

- Çizgi Film Seslendirmesi

- Belgesel Seslendirmesi

- Reklam Seslendirmesi

-STÜDYO UYGULAMALARI

Önkayıt formu doldurmak ya da ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.